Sosyal ağlarda biz

İlkokul Rehberlik Servisi

ÇAMLICA OKULLARI İLKOKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

 

Çamlıca Okulları İlkokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisimizin öncelikli amacı öğrencilerimizin gelişimsel dönemleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara destek olmaktır. Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin iyi iletişim becerilerine sahip, bireysel farklılıklara saygılı, kendini iyi ifade edebilen öz güvenli nesiller olabilmeleri adına belli kazanımlar çerçevesinde ve öğrencilerimizin yaş farklarının yanı sıra ilgi, yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak çalışmalarını rehber öğretmen-veli-öğrenci ve okul yönetimi işbirliği ile yürütmektedir.

 

İlkelerimiz;

Gizlilik,

İşbirliği,

Süreklilik,

Güven,

Gönüllülük,

Kişi haklarına saygı,

Bireysel farklılıklara saygı.

 

Amacımız

Öğrencilerimizin Kendilerini tanımalarına,

Öğrenme stillerini keşfetmelerine,

Sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine,

Kendine ve çevresindeki bireylere saygılı olmalarına,

Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine,

Problem çözme becerisini geliştirmelerine,

İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini destekleyerek yardımcı olmaktır.

 

REHBERLİK HİZMETLERİ

Çamlıca Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımız;

 • Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar
 • Velilerimize Yönelik Çalışmalar
 • Öğretmenlerimize Yönelik Çalışmalar

Şeklinde üç temel başlık altında yürütülür.

 

 

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Çamlıca Okulları İlkokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, çalışmalarını önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla yürütmektedir. Öğrencilerimizin bilişsel, sosyo-duygusal, gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

 

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Çamlıca Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi öğrencilerimizin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla rehberlik çalışmalarını gerçekleştirir.

 

Çamlıca Okulları İlkokul Rehberlik Etkinliklerimiz;

Temel Yaşam Becerileri Etkinliği,

Küçük Kaslarımı Güçlendiriyorum Etkinliği,

Arkadaşlık Projesi Etkinliği,

Zaman yönetimi Etkinliği,

Arkadaşça Oyunlar Etkinliği,

Bil-Bul Etkinliği,

Düşünme Becerileri Etkinliği,

Eğitsel Başarı Etkinliği gibi öğrencilerimizin gerek akademik gerekse psiko-sosyal açıdan gelişimlerine destek sağlayan çeşitli etkinlik çalışmaları yapılmaktadır.

 

Çamlıca Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Olarak Öğrencilerimize Uyguladığımız  Test ve Envanterler

 • Öğrenci Tanıma Formu
 • Otobiyografi
 • Bir Aile Resmi Çiz Envanteri
 • Burdon Dikkat Testi
 • Çoklu Zekâ Envanteri,
 • Sosyometri
 • Benego Dikkat Testi
 • Okuma –Takip Çalışması
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Aile Envanteri

 

 

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Çamlıca Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının odak noktası öğrencilerimiz olsa da rehberlik çalışmalarımızın daha verimli olabilmesi için veli işbirliğini de önemsemekteyiz. Rehberlik Servisimiz tarafından velilerimiz ile yapılan görüşmeler, velilerimizin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisimizin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılır. Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ders başarısı, iletişim, ahlaki gelişim, davranış kalıpları ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili çeşitli dokümanlar hazırlanır ve velilerimizle paylaşılır. Çamlıca Okullarında ayrıca yıl içerisinde velilerimize yönelik çeşitli konularda İzgören Akademi işbirliği ile seminerler düzenlenmektedir.

 

ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Çamlıca Okulları İlkokul Rehberlik Servisimizde belirli periyodlarla sınıf öğretmenlerimiz ile yapılan görüşmelerde öğrencilerimizin gelişim süreçleri paylaşılarak takibi yapılmakta ve sınıf içi etkinlikler planlanmaktadır. Akademik başarı kapsamında bireysel farklılıklara yönelik uyarlama çalışmaları için öğretmenlerimizle iş birliği yapılarak Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) hazırlanmaktadır. Çamlıca Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisimizde ayrıca tüm düzeylerde Yaşam Becerileri Eğitimi Programının disiplinler arası bir çalışma olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi sağlanmaktadır. Rehberlik Servisimiz tarafından çerçeve planı doğrultusunda düzey programları hazırlanarak, uygulanacak materyaller dosyalar halinde sınıf öğretmenlerimize verilmektedir. Sınıflarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sınıf öğretmenlerimizle ortaklaşa yürütülmektedir.