Sosyal ağlarda biz

4-A Sınıfı Müze Gezisi'nde

4-A SINIFI MÜZE GEZİSİ’NDE
 
Özel Malatya Çamlıca İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri Sosyal Bilgiler dersi  “Geçmişin İpuçları” ve “Milli Kültür Ögeleri” konuları kapsamında yaparak yaşayarak öğrenme sitilini benimseyerek  Malatya Müzesi’ni gezdiler. Geçmişte yaşamış insanların günlük hayatta kullandıkları araç gereçleri  ve bu araç gereçlerin günümüze kadar olan süreçteki tarihsel gelişim aşamalarını merak ve ilgi ile yakından gördüler…
 
Antik çağlarda en eski ve ileri medeniyetlerin geliştiği Mezopotamya ile İç Anadolu arasında bulunduğu ve tarih öncesi ile tarihi kervan yollarının bulunduğu, yolların tabii geçitler verdiği konumlar itibariyle Malatya'nın jeopolitik önemi daima büyük olmuştur. 1998 yılında yeni ve modern sergileme gereksinimiyle çalışmalar başlamış, 2001 yılında yeni bir proje hazırlanarak hayata geçirilmiş, Müze modern bir sergilemeye kavuşturulmuştur.