Sosyal ağlarda biz

Satranç

Satranç

Satranç ustaları satranç oynamanın genel zeka, kendi kendini kontrol ve analitik yeteneği arttırdığını söylüyorlar. Bu yüzden okuma yetenekleri artıyor.
Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.

Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.

Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.

“Kendine güven” duygusu aşılar ve bunu geliştirir.

Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.

Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.

Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.